4:27 pm - Çərşənbə İyul 26, 2017

ARXİV: Səhifə 1

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI siniflərində Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası fənni üçün tədris materiallarının təxmini planlaşdırılması

IX sinif Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 68 saat, həftədə 2 saat   1-ci dərs. “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası” kursunun təkrarı   İqtisadi və sosial coğrafiya. Giriş                     ...
Hüseyn Əhmədov, akademik

PEDAQOJİ KRASSVORD-ƏYLƏNCƏ

Oxuculara təqdim etdiyimiz bu sualları hər kəs oxusa, böyük, ya kiçik, onun qəlbi açılıb xəndan olacaqdır, gənclər şad olacaq bu səbəbə ki, burada dərc olunanların hamısı onların dünyasındandır. Böyüklərin ürəklərinin...
Nazilə MƏMMƏDOVA, Bakı şəhəri, Nəriman Nərimanov adına 45 nömrəli tam orta məktəbin direktoru

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ XALQ TƏHSİLİ VƏ MAARİFİ

1918-ci il may ayının 27-də Tiflis şəhərində Zaqafqaziya Seymi dağıldı və Azərbaycan Milli Şurası yaradıldı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədr olduğu Azərbaycan Milli Şurası mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin...

BİOLOGİYANIN FİZİKA DƏRSLƏRİ İLƏ İNTEQRASİYASI

Biologiya kursunda fizika qanunlarına, hadisələrə və anlayışlara əsaslanan sayda maraqlı proseslər vardır (biofizika). Təbiət fənlərinin inteqrativ tədrisi fizikanı digər fənlər arasında əsas aparıcı fənnə çevirir....
Heydər Əliyev

15 İYUN MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ADI İLƏ BAĞLIDIR

Azərbaycan xalqının tarixində faciəli anlar, sarsıntılar az olmayıb. Xalqımız dəfələrlə milli faciə miqyaslı təhlükələrlə üzləşib. O zamankı hakimiyyətin səriştəsizliyi nəticəsində Azərbaycan xalqı məhv olmaq...
Şəkil

“SON ZƏNG” ÇALINDI

“Təhsil hər bir dövlətin gələcəyidir. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanda savadlılıq təxminən 100%-dir. Bu, çox böyük göstəricidir. Elə etməliyik ki, bütün uşaqlar savadlı, bilikli olsunlar, gələcəkdə özləri üçün...

ÖZÜNÜMƏŞĞULLUQ – ÖZ MƏŞĞULLUĞUNU QUR VƏ AİLƏ BİZNESİNƏ YİYƏLƏN

Məşğulluq cəmiyyətdə rifah amilinin əsas şərtləndirici faktorudur. Bu baxımdan prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi siyasətinin mühüm komponentlərindən biri də əmək ehtiyatlarından istifadə edərək aktiv məşğulluq...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Kədər və sürur İnsan dost tutduğu bir şeyi və böyük məhəbbət bəslədiyi bir adamı itirdikdə, dərin qəmə, qüssəyə aludə olur, buna hüzn və ya kədər deyirlər. Bu da inka rvə etiraz...
kivdf1

Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqram

(əvvəli ötən saylarımızda) Müxtəlif şagirdlərin fərdi tələbatlarının ödənilməsi metodları 1. “Düşünmək – cüt-cüt ayrılmaq – fikrini bölüşmək” qaydasından istifadə edin. Mahiyyəti: Cavab üzərində...
Şəkil

YERLİ ŞİRKƏTLƏRİN AZƏRBAYCANIN QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ ROLU

Dünya ölkələrinin əsas problemlərindən biri ərzaq təhlükəsizliyi hesab olunur. Bu son illər dünya bazarında qida məhsullarının bahalaşması, istehsal olunan ərzağın qeyri-bərabər paylanması, ərzaq qıtlığı, qida məhsullarının...
Şəkil

MƏN ARTIQ BÖYÜMÜŞƏM

261 nömrəli məktəb-liseydə 4d sinfinin hazırladığı tədbir “Mən artıq böyümüşəm” adlanırdı.Məktəbin pedaqoji kollektivinin və valideynlərin iştirak etdiyi tədbiri sinfin rəhbəri Aytən Mansurova açdı. O bildirdi...