7:49 pm - Bazar Sentyabr 24, 2017

ARXİV: Səhifə 1

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI siniflərində Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası fənni üçün tədris materiallarının təxmini planlaşdırılması

IX sinif Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 68 saat, həftədə 2 saat   1-ci dərs. “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası” kursunun təkrarı   İqtisadi və sosial coğrafiya. Giriş                     ...
Şəkil

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN İNCƏSƏNƏT FAKÜLTƏSİNDƏ GƏNC RƏSSAMIN İLK FƏRDİ SƏRGİSİ TƏŞKİL OLUNUB

Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin akt zalında Təsviri incəsənət kafedrasının baş müəllimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü Ləman Məmmədovanın ilk fərdi sərgisi təşkil...
Nadir BABAYEV, Cəlilabad Rayon Təhsil Şöbəsinin metodkabinetinin müdiri, Qabaqcıl təhsil işçisi, ali kateqoriyalı metodist

METODİK İŞ VƏ TƏHSİLDƏ KEYFİYYƏT

Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan islahatlar bu gün ölkə prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən uğurla davam etdirilir, qəbul edilən Prezident sərəncamları və fərmanları, Respublika...

TƏHSİLİN İNKİŞAFINA DƏSTƏK

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda qeyd olunur: “Təhsil strategiyasının uğurla həyata keçirilməsində və təhsilin keyfiyyətinin dayanıqlı yüksəlişində maraqlı tərəflərin...

Evinizdə “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti” varmı

Bu söhbət başlayanda bizim evdə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində 5000 mindən artıq bədii, filoloji və tibbi kitablar, lüğətlər, müxtəlif sahə ensiklopediyaları olsa da, “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”nin...
Elnarə Günəş

JURNALİST OLMASAYDIM

Kimdir jurnalist? O, hadisəni görür, öz baxış nöqtəsindən oxucuya təqdim edir. Jurnalist cəmiyyətin güzgüsü olmalı, ətrafda baş verənləri öz gördüyü kimi deyil, olduğu kimi təqdim etməyi bacaran bir carçı olmalıdır....
Afət BULUD

BU XƏTA DEYİL, XƏYANƏTDİR

Bilə bilməzsən kim dost, kim düşmən. Bəzən tutduğun əldir səni arxadan vuran. Məlahət xanımın yaşadığı ev düz Gəncənin göbəyində idi. İki mərtəbəli yaraşıqlı bir ev idi. Həyətdə yan-yana 3 otaq da var idi....
ŞƏKİL

YER SƏTHİNDƏ XƏRİTƏSİZ SƏMTLƏNMƏ. SƏMTLƏNMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ÜSULLARI

Bir çox döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı səmtlənmə vacib şərtlərdən biridir. Məsələn, marşda, döyüşdə, kəşfiyyatda, hədəfgöstərmədə, hədəflərin və digər obyektlərin istiqamətlərinin seçilməsində,...
ŞƏKİL

MƏKTƏBLİLƏRİN ƏXLAQ VƏ DAVRANIŞ QAYDALARI

1. Sinfə müəllimdən əvvəl gəlməliyik. Zəng çalınan kimi kitabı, dəftəri və dərs ləvazimatlarını partanın üstünə qoyub, öz yerimizdə əyləşməliyik. 2. Müəllim sinfə daxil olanda hamımız ayağa qalxmalıyıq....
ŞƏKİL

HEYDƏR ƏLİYEV LEKTORİYASININ 214-CÜ MƏŞĞƏLƏSİ KEÇİRİLİB

Naxçıvan Dövlət Universitetində “Heydər Əliyev Universiteti”nin yaradılmasının 20 illiyi münasibətilə lektoriyanın 214-cü məşğələsi keçirilib. Məşğələni giriş sözü ilə universitetin rektoru, AMEA-nın müxbir...
kivdf1

TƏHSİLİN HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏSİ: ƏSAS İDEYALAR

(əvvəli ötən saylarımızda) Dünyanın böyük sənətçiləri, elm və texnika korifeyləri zamanı qabaqlayan bu bənzərsiz sözləri nə qədər təntənə ilə söyləsələr də, onlar vaxtında eşidilməyib, eşidilsə də onları...