3:08 pm - Şənbə Oktyabr 20, 4942

YARLIQ ARXİVİ: 19

Bacarıqlı müəllim, əməksevər ziyalı

19 nömrəli məktəb Təhsil sahəsində aparılmış islahatlar həqiqi mənada inkişaf üçün geniş imkanlar açıb. Bunu mümkün qədər zəruri və ictimai əhəmiyyət kəsb edən fakt və dəlillərlə sübuta yetirmək olar. 19 nömrəli...