3:16 pm - Çərşənbə axşamı Yanvar 19, 9188

YARLIQ ARXİVİ: FƏNLƏR

Tarixdən “Qaraqoyunlu dövlətinin yaranması” mövzusunda açıq dərsin icmalı

  Dərsdə vaxt bölgüsü 1. Sinfin təşkili – 2 dəq. 2. Keçmiş dərsin frontal sorğusu – 4 dəq. 3. Keçmiş dərsin fərdi sorğusu – 10 dəq. 4. Keçmiş mövzu ilə yeni mövzu arasında əlaqələndirmə –...

“Novruz bayramı” mövzusunda açıq dərs

Fənn: Azərbaycan dili Mövzu: Novruz bayramı Səməni Məqsəd: Uşaqlara bayram vasitəsi ilə xalqımızın qədim adət-ənənələrini aşılamaq. Standart: 2.1.2. Öyrəndiyi yeni söz və terminləri təqdim edir. İnteqrasiya: Riyaziyyat Təsviri...

Açıq dərsin icmalı

Fənn: Texnologiya Mövzu: Yumurtadan yeməklərin hazırlanma texnologiyası Standart: 1.1.1. Əl alətlərindən istifadə etməklə emal texnologiyalarını izah edir. 1.2.1. Hazırlanacaq yemək növünə görə iş yerini təşkil edir. ...
Dioqram

Biologiya dərslərində fənlərarası əlaqə

Təlim proseində fənlərarası əlaqənin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu əlaqənin həyata keçirilməsi dərsdə əldə edilmiş biliyin sistemləşdirilməsində, şagird təfəkkürünün formalaşmasında, fənlərin...