4:28 pm - Çərşənbə İyul 26, 2017

YARLIQ ARXİVİ: KİV

KIV

Fənn kurikulumlarında məzmun standartları

(əvvəli ötən saylarımızda) KIV Şagirdlərin axtarışa, tədqiqatçılığa sövq olunması dərsliklərin mühüm istiqamətverici xüsusiyyətinin təzahür formalarından biridir. Bu cəhət bütün ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərinə...