3:08 pm - Cümə axşamı Oktyabr 20, 5014

YARLIQ ARXİVİ: ondoqquz

Bacarıqlı müəllim, əməksevər ziyalı

19 nömrəli məktəb Təhsil sahəsində aparılmış islahatlar həqiqi mənada inkişaf üçün geniş imkanlar açıb. Bunu mümkün qədər zəruri və ictimai əhəmiyyət kəsb edən fakt və dəlillərlə sübuta yetirmək olar. 19...