3:16 pm - Cümə Yanvar 19, 9285

YARLIQ ARXİVİ: seçi

Dərs

Düzgün seçilmiş metod uğurlu dərsin açarıdır

” Təhsil millətin gələcəyidir. “ H. Əliyev. Elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə, “Təhsil əsri” elan olunmuş XXI əsrdə təhsil də daim inkişaf edir, təkmilləşir. Cəmiyyət həyatının...