3:08 pm - Şənbə Oktyabr 20, 5032

YARLIQ ARXİVİ: Seçilmuş

İslahat

Ümumi təhsildə islahatlar: gələcəyin məktəbinə doğru

İslahat Dünyanın müstəqil ölkə-lərindən birinə çevrilməsi Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrində misli görünməmiş səviyyədə inkişafın sürətlənməsinə şərait yaratdı. Cəmiyyətin ehtiyac və tələbatları...