5:57 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

YARLIQ ARXİVİ: Seçilmuş

İslahat

Ümumi təhsildə islahatlar: gələcəyin məktəbinə doğru

İslahat Dünyanın müstəqil ölkə-lərindən birinə çevrilməsi Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrində misli görünməmiş səviyyədə inkişafın sürətlənməsinə şərait yaratdı. Cəmiyyətin ehtiyac və tələbatları...