3:08 pm - Bazar Oktyabr 20, 4718

YARLIQ ARXİVİ: Tarix

Abidələr

Tarix dərslərində fəal təlim

Son illərdə respublikamızda bir çox müəllimlər fəal (interaktiv) təlim üsulları ilə dərslər hazırlayır. Onlarda fəal dərsin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün vacib olan ilkin təcrübə toplanmış, əsas...